Silent Disco er et koncept, hvor folk danser til musik, der lyttes til på trådløse hovedtelefoner. Det betyder, at et Silent Disco event kan finde sted hvor som helst, da der ikke skal tages højde for støjende musik og en pumpende bas. I stedet for at bruge et højttalersystem udsendes musik via en radiosender, hvor signalet samles op af trådløse hovedtelefonmodtagere, som deltagerne bærer. Dem uden hovedtelefoner hører ingen musik, hvilket giver effekten af ​​et rum fuld af mennesker, der danser til ingenting. På headsettet kan man skifte mellem tre kanaler, der spiller forskellige sange.

(EN) Silent Disco

A Silent Disco is an event where people dance to music listened to on wireless headphones. This means that a Silent Disco event can take place anywhere, as noisy music and a pumping bass do not have to be taken into account. Rather than using a speaker system, music is broadcast via a radio transmitter with the signal being picked up by wireless headphone receivers worn by the participants. Those without the headphones hear no music, giving the effect of a room full of people dancing to nothing. On the headset, you can switch between three channels that play different songs.