Alene i Danmark døjer op mod hver tredje med afføringsproblemer. En væsentlig årsag er bl.a. måden vi sidder på toilettet. De 90°, som toiletterne placerer vores krop i, er ikke den naturlige position, da det skaber en for smal passage til vores afføring. Ved i stedet at hæve vores ben og sidde med en let foroverbøjet ryg, udrettes vinklen så der skabes en fri og naturlig passage. ReLift er et hjælpemiddel til toilettet, der, vha. en automatisk og regulerbar lift, hjælper den ældre og svækkede borger op i den rette position og sikkert ned igen, uden brug af muskelkraft. ReLift skaber dermed både menneskelig og samfundsøkonomisk værdi ved at mindske følgesygdomme som konsekvens af en forkert toiletstilling.

(EN) ReLift

Aid for correct sitting position during toilet visits.

In Denmark alone, as many as 1 in 3 deals with stool problems. A significant reason for this is the way we sit on the toilet. The 90-degree angle that modern toilets place our body in, is not a natural position as it creates a too narrow passage for our stool. By raising our legs and sitting with a slight bend, we straighten the angle and create a clear and natural passage. ReLift is an aid for the toilet that by an automated and adjustable lift help the elderly and challenged into the correct position safely without the use of muscle power. Hereby, ReLift creates both human and social-economic value by reducing illnesses related to a sub-optimal position on the toilet.