Qwiek.up er et mobilt system, der afleder og/eller stimulerer borgere med mentale og kognitive udfordringer, så plejepersonalet kan løse opgaver, uden at der opstår uro, kedsomhed, udadreagerende adfærd eller lignende. Qwiek.up projicerer billeder på loftet eller væggen i kombination med lyd og musik, og kan på den måde få borgere med mentale og kognitive udfordringer til at slappe af eller blive stimuleret.

(EN) Qwiek.up

An audiovisual experience for care situations. Qwiek.up is a mobile system that distracts and/or stimulates citizens with mental and cognitive challenges, so that the nursing staff can solve tasks without creating anxiety, boredom, extroverted behavior or the like. Qwiek.up projects images on the ceiling or wall in combination with sound and music, and can thus make citizens with mental and cognitive challenges relax.