MuteBox er et lækkert kontormøbel, der er med til at skabe trivsel og arbejdsglæde på din arbejdsplads.

Undersøgelser viser, at det tager op imod 20 minutter at blive fokuseret igen efter en lille forstyrrelse. Derfor er man også 15% mindre produktiv i et åbent kontormiljø, og mere end halvdelen af alle, der arbejder i åbne kontormiljøer, har svært ved at koncentrere sig.

Med en MuteBox undgår du at forstyrre dine kollegaer, når du taler i telefon eller holder møder online, og har du brug for et sted at fokusere, kan du let udnytte MuteBox’ lydisolerede rum, uden du lægger beslag på et stort mødelokale.

(EN) MuteBoX

MuteBox is more than just a phone box. It is a beautiful office furniture that helps to create well-being and job satisfaction in your workplace.

Studies show that it takes up to 20 minutes to be refocused after a small disturbance. Therefore, you are also 15% less productive in an open office environment, and more than half of all people who work in open office environments have difficulty concentrating.

With a MuteBox, you avoid disturbing your colleagues when talking on the phone or holding meetings online, and if you need a place to focus, you can easily take advantage of MuteBox’ soundproofed space without occupying a large meeting room.