Music Doll kan, med kombinationen af favoritmusik og blød berøring af dukken, mindske de mest almindelige følgesymptomer af demens som angst, hallucinationer, rastløshed og spiseforstyrrelser.

Dukken giver personen fornemmelsen af at sidde med et barn - og det fremkalder varme følelser. Uanset hvordan dukken holdes, kan man holde øjenkontakt med dens glade, åbne ansigtsudtryk.

Undersøgelser viser, at musikterapien kan nedbringe brugen af medicin og indvirke positivt på den dementes hukommelse.

(EN) Music Doll

With the combination of favorite music and soft touch of the doll, the Music Doll can reduce the most common side effects of dementia such as anxiety, hallucinations, restlessness and eating disorders.

The doll gives the person the feeling of holding a child - and it evokes warm feelings. No matter how the doll is held, one can keep eye contact with its happy facial expressions.

Studies show that music therapy can reduce the use of medication and have a positive effect on the memory of the person with dementia.