Kompas er en samling af film, som gennem sociale historier lærer børn og unge med autismespektrumforstyrrelser at kompensere for de sociale kompetencer og kommunikationsevner, de måske mangler. Hver film indeholder et tema, som kan være nyttigt for barnet og den unge at kende til. Også pårørende og venner til barnet eller den unge vil kunne få noget ud af at se filmene. Filmene kan både bruges til at forberede barnet/den unge på fremtidige hændelser, men egner sig også til at lære noget om en situation, som allerede har fundet sted i tilknytning til barnet/den unge.

(EN) Kompas

Kompas is a series of short movies containing various social stories. The stories teach children with autism spectrum disorders how to compensate for any lack of social and communication skills. Each movie contains a theme which might be important for the child to learn about. Relatives and friends of the child can also benefit from the knowledge in the videos. The videos can be used both as a means of preparing the child for future events and as a method of teaching the child to understand the social content of a situation that has already taken place.