Touchskærmen kan vippes i tre forskellige positioner – på højkant, på skrå og liggende. Det betyder, at bordet kan bruges både mens man står op og sidder ned. Softwaren, spilprofiler og sanseindtryk tilpasses til den enkelte brugergruppe. Skærmen kan også bruges som mobilt whiteboard til konferencer og møder. Skærmen er 4K Ultra HD.

(EN) Interactive table and wall

Mobile interactive table and wall. The touchscreen can be adjusted in three positions – vertical, at an angle and horizontal. This enables the participants to use the table both when standing and when sitting. The software, the gaming profiles and the sensory stimulus can be adjusted to each user group. The screen can also be used as a mobile whiteboard for conferences and meetings. The screen is 4K Ultra HD.