inmuRELAX er en blød interaktiv sansepude, der kombinerer musik, berøringselementer og bevægelse og stimulerer herved flere sanser samtidigt. Musikuniverset udvikler sig efter, hvordan puden bevæges, trykkes eller aes. Den er designet til at give lyst til at blive taget op, holdt om, og til at indgå som et naturligt og værdigt element i hverdagen. inmuRELAX er enkel at bruge og aktiveres ved simpel berøring.

inmuRELAX (EN)

inmuRELAX is a soft interactive sensory cushion that combines music, touch elements and movement, thereby stimulating several senses simultaneously. The music universe evolves according to how it is moved, pressed, or gaited. It is designed to make you want to pick up the pillow and hold it, and it is designed to be a natural element of a dignified everyday life. The inmuRELAX is simple to use and is activated by simply touching it.