CAVI er et forskningscenter på Institut for Kultur og Kommunikation på Aarhus Universitet. Centret har med et fokus på interaktionsdesign, designprocesser, digitalæstetik samt digitale teknologier dannet grundlag for en række tværfaglige forskningsprojekter og samarbejder med bådeerhvervs- og kulturliv. Projekter og samarbejder har dannet ramme om design, udvikling og produktion af eksperimentelle og blivende installationer, hvor anvendelse af nye teknologier og nye måder at interagere på bliver afprøvet i den virkelige verden.

(EN) CAVI

CAVI is a research center at the School of Communication and Culture, Aarhus University. With a focus on interaction design, design processes, digital aesthetics and digital technologies, the center has formed the basis for a number of interdisciplinary research projects and collaborates with both business and cultural life. Projects and collaborations have formed the framework for the design, development and production of experimental and permanent installations, where the use of new technologies and new ways of interacting are tested in the real world.