Turn All er en madras med automatisk sidekip. Turn All systemet gør en standard seng til en automatisk sidepositionerings-seng. Den er udviklet til støtte for klinikere og plejere ved regelmæssig sidepositionering af primært immobile patienter, som har høj risiko for at udvikle trykskader. Den passer til enhver standard seng, hvor den placeres under den eksisterende madras. Den er desuden også anvendelig i elevationssenge. 

(EN) Turn All

Mattress with a turning system.

Turn All is a mattress with automatic side tilt. The Turn All system turns a standard bed into an automatic side positioning bed. It has been developed to support clinicians and caregivers in regular lateral positioning of primarily immobile patients who are at high risk of developing pressure injuries. It fits any standard bed and is placed under the existing mattress. It also fits under elevation beds.