SKYEN hænges på væggen og sættes til stikkontakten. Den lyser blåt, når indeklimaet er godt, og rød, når indeklimaet er dårligt. SKYEN sikrer jer, at I kan reagere på det dårlige indeklima, inden I får ondt i hovedet og bliver trætte. SKYEN måler luftkvaliteten (CO2) og vurderer indeklimaet ud fra Arbejdstilsynets gældende anbefalinger, som opfatter specifikke krav til luftkvaliteten.

(EN) SKYEN

Indoor climate sensor.

SKYEN is mounted on the wall and connected to the socket. It glows blue when the indoor climate is good and red when the indoor climate is bad. SKYEN ensures that you can react to the bad indoor climate before you get a headache and get tired. SKYEN measures air quality (CO2) and assesses the indoor climate on the basis of The Danish Working Environment Authority’s current recommendations, which perceive specific requirements for air quality.