Hvis du, eller en af dine nærmeste, udsættes for en faldulykke, er der risiko for, at du ikke selv kan rejse dig. Med Raizer M er hjælpen lige ved hånden, og hjælpen udføres af den, der er først på stedet. Raizer M er en løftestol med håndsving, der hurtigt og enkelt samles under den faldne person og på få minutter rejser personen til stående – uden at belaste den, der hjælper.

(EN) Raizer M

From a lying to a standing position in just a few minutes.

If you or a close relation should experience a fall accident, there is a risk that you are unable to get up by yourself. The Raizer M offers help on the spot, and the help is carried out by someone near and quickly by your side. The Raizer M is a manual lifting chair with a crank which swiftly and efficiently can be assembled around the fallen person, and in just a few minutes the person will be raised to an almost standing position – and with no strain on the helper.