Leg på Plejehjem er et initiativ af foreningen Samværd, som har til formål at skabe møder på tværs af generationer gennem musik, rytmik og leg. Samværd bygger bro mellem institutioner og civilsamfund samt institutioner imellem. Målet med foreningens aktiviteter er at revolutionere måden, vi i (lokal)samfundet er sammen på tværs: At øge livskvaliteten, skabe mere fællesskab og samvær. Legestuerne kommer i to versioner: En for forældre på barsel og deres babyer, og en, hvor den lokale børnehave fast besøger det lokale plejehjem. Samværd samarbejder med kommuner, plejehjem og daginstitutioner, og er altid klar på nye samarbejder.

 

(EN) Leg på Plejehjem (Play at Nursing Homes)

 

A project that builds bridges between generations.

 

Leg på Plejehjem (Play at Nursing Homes) is an initiative of the association Samværd, which aims to create meetings across generations through music, rhythm and play. Samværd builds bridges between institutions and civil society as well as between institutions. The goal of their activities is to revolutionize the way we in the (local)community are together: To increase the quality of life, create more social communities and bring people together. The concept comes in two versions: one for parents on maternity leave and their babies, and one where the local kindergarten regularly visits the local nursing home. Samværd collaborates with municipalities, nursing homes and day care institutions, and they are always ready for new collaborations.