Denne robotstøvsuger indeholder et intelligent navigationssystem, der hurtigt scanner rummet for møbler og objekter og sikrer en dækning på 99%. Den roterende sidebørste klarer både kanter og hjørner på effektiv vis. Robotten er D-formet, hvilket gør, at den kan komme helt tæt på væggen.

(EN) Kobold VR300

Robot vacuum cleaner.

Kobold VR300 is the new innovative robot vacuum cleaner from the German company, Vorwerk. The robotic vacuum cleaner contains an intelligent navigation system that quickly scans the room for furniture and objects and ensures a coverage of 99%. The rotating side brush handles both edges and corners effectively. The robot is D-shaped, which means that it can get very close to the wall.