Hjælp Til Pårørende-appen giver dig viden og simple værktøjer til bedre at kunne forstå og håndtere psykisk sygdom. I appen findes terapivideoer, hvor du som pårørende gennemgår kurser, der lærer dig at tackle hverdagen. Derudover er der mulighed for at dele erfaringer i et lukket forum med ligesindede pårørende, som kan afhjælpe følelsen af at stå alene.

(EN) Hjælp Til Pårørende (Help For Relatives)

An app with knowledge and tools for relatives.

The Hjælp Til Pårørende app (Help For Relatives app) gives you knowledge and simple tools to better understand and manage mental illness. The app provides therapy videos where you as a relative go through courses that teach you to tackle everyday life. Furthermore there is the opportunity to share experiences in a closed forum with like-minded relatives, which can remedy the feeling of standing alone.