Grid Pad 10s er designet til ASK(Alternativ Supplerende Kommunikation)-brugere, der ønsker et bærbart og robust kommunikationshjælpemiddel. Grid-systemet er designet til at hjælpe dig med at kommunikere og interagere med verdenen omkring dig. Alt i Grid 3 kan skræddersys, så det passer til dig og din foretrukne betjening.
Brug symbol- eller tekstkommunikation til at få en stemme, hold dig opdateret via en lang række apps, som giver dig interaktion via sociale medier mv., og opnå uafhængighed via indbygget omverdenskontrol, hvor du blandt andet kan styre dit tv eller kontrollere lyset i dit hjem.

(EN) Grid Pad 10s

Grid Pad 10s is designed for ASK (Alternative Supplementary Communication) users who want a portable and robust communication aid. The Grid system is designed to help you communicate and interact with the world around you. Everything in Grid 3 can be tailored to suit you. Use symbol or text communication to get a voice, stay updated via a wide range of apps that give you interaction via social media, etc., and achieve independence via built-in external control, where you can control your TV or the light in your home.