Evondos-tjenesten er beregnet til personer, der behøver hjælp til at følge deres ordinerede medicinske behandling. Dispenseren sørger for, at borgeren får den rigtige medicin på det rigtige tidspunkt, og at doser, der skal tages senere, opbevares utilgængeligt for borgeren i en aflåst medicinbeholder. Via tjenesten kan man også sende forskellige meddelelser til borgeren, fx opfordringer til at drikke rigeligt vand eller påmindelser om behandlingstiltag.

(EN) Evondos

A medication robot for safe storage and dispensing of medicines at home.

The Evondos service is intended for individuals who need help following their prescribed medical treatment. The medicine dispenser ensures that the citizen receives the right medicine at the right time and that doses to be taken later are kept inaccessible for the citizen in a locked medicine container. Via the service, you can also send messages to the citizen, for example suggestions to drink plenty of water or reminders on upcoming treatments or visits.