CURVEX-headsettet er udarbejdet ud fra EEG (elektroencefalogram), som er en teknik, der bruges til at måle den elektriske aktivitet i vores hjerne. Ved hjælp af CURVEX-headsettet kan vi overvåge hjerneaktiviteten og blive mere opmærksomme på, hvilke begivenheder eller oplevelser i vores liv, der får os til at stresse. Det sker ved at måle de elektriske signaler, der sendes fra CURVEX til appen.

(EN) CURVEX

Brain scanner.

The CURVEX headset is based on EEG (electroencephalogram), which is a technique used to measure the electrical activity in our brain. Using the CURVEX headset, we can monitor brain activity and become more aware of what events or experiences in our lives are causing us stress, by measuring the electrical signals sent from CURVEX to the app.