Cariot Brush hjælper med at påminde brugere og deres hjælpere om at huske tandbørstningen. Dermed undgås manglende tandbørstning såvel som overtandbørstning, der begge kan være et problem for de glemsomme, herunder særligt for demente og andre plejekrævende. Cariot Brush løsningen kan holde styr på hyppighed og varighed af tandbørstningen. Brugeren selv eller plejepersonale og pårørende kan dermed let få et overblik over status for tandbørstningen.

(EN) Cariot Brush

An electric toothbrush and an interaction- and communication device.

Cariot Brush helps remind users and their caregivers to brush their teeth. This avoids lack of toothbrushing as well as over-toothbrushing, both of which can be a problem for the forgetful, including especially for the demented and others in need of care. The Cariot Brush solution can keep track of the frequency and duration of toothbrushing. The user himself or associated care staff or relatives can thus easily get an overview of the status of the toothbrushing.