Simulationsdragten gør det muligt for studerende og fagpersoner inden for sundhedsområdet at leve sig ind i de udfordringer, der er for overvægtige borgere. Muligheden for indlevelse kan blandt andet bruges til at tilrettelægge genoptræning efter operationer, tilpasse teknologier, forudsige problematikker eller finde løsninger.

(EN) Bariatric simulation suit

Become wiser about the bariatric user's movement pattern.

The simulation suit makes it possible for students and healthcare professionals to gain insight into the challenges connected with being overweight. The possibility for insight and empathy can be used, for example, to plan rehabilitation post operations, adjust technological solutions, predict challenges or find solutions.