Træningen tager udgangspunkt i den rumlige opmærksomhed, reaktionsevne og mobilitet, og minder faktisk en del om et boldspil. Du sætter selv tempoet, men lamperne motiverer til at træningen foregår i et tempo, så pulsen kommer op og opmærksomheden fastholdes.

Den konkrete opstilling, som ses her på DokkX, udfordrer og øver din balanceevne, og er på den måde med til at mindske risikoen for faldulykker i fremtiden.

Fitlight (EN)

The training is based on spatial attention, responsiveness and mobility, and actually reminds you of a ball game. You set the pace yourself, but the lights motivate the training to take place at a pace so that the pulse comes up and attention is maintained.

This specific set-up that you see here at DokkX, challenges and exercises your balance ability, and this helps prevent future fall accidents.