I projekt SPARK (forkortelse for: Sundhed, Park, Aktiviteter, Rehabilitering og Klimatilpasning) arbejder MarselisborgCentret på at skabe et uderum, der kombinerer rehabilitering, træning, bevægelse og fællesskaber med klimatilpasningsløsninger.

Der vil bl.a. blive anvendt regnvand fra tage og overflader til at skabe en varieret natur og attraktive faciliteter. Desuden skal projektets udearealer omdannes, så de bedre kan håndtere de stadigt voksende udfordringer med øgede regnmængder og et stigende antal skybrud.    

SPARK (EN)

SPARK (abbreviation in Danish for: Health, Park, Activities, Rehabilitation and Climate change adaptation) is intended by the Danish Center for Rehabilitation, Research and Development to create an outdoor space which combines rehabilitation, training, movement and social communities with climate change adaptation solutions.

The rainwater from roofs and surfaces will be used to create a varied nature and attractive facilities. In addition, the outdoor areas of the project will be converted to better address the growing challenges of increased and heavier rainfalls.