meetaarhus

MEETArhus er en 20.000 kvadratmeter ny stor bygning, som en del af helhedsplanen for Gellerup i Aarhus.
1.500 kvadratmeter af bygningen er tiltænkt udadvendte funktioner, der skal sikre, at huset lever op til helhedsplanen for Gellerups intentioner om at blande og skabe nye funktioner i Gellerup.
Derudover flytter 950 ansatte fra Aarhus Kommune og 50 ansatte fra lokalpolitiet Vest med ud i bygningen, som skal stå færdigt i marts 2019.

Genbrug er et gennemgående tema i bygningens design, både i form af vandopsamling til toiletskyl og havevanding, samt genbrug af materialer i teglfacader, trægulve og vægbelægning, inventar osv.
Herudover er bygningen energioptimeret til at bruge så lidt energi som muligt ved brug af passive tiltag samt solceller og solfangere.

MEETAarhus er et af de første projekter, der står færdigt i den nye helhedsplan for Gellerup.   

Bygningen hedder i dag BLIXENS.

MEETAarhus (EN)

MEETAarhus is a new 20,000 square meter large building, that is a part of the overall plan for Gellerup in Aarhus.
1,500 square meters of the building are for external activities in order to ensure that the house meets the overall plan and the intentions of Gellerup to mix and create new features in Gellerup.
Furthermore, 950 employees of the Municipality of Aarhus and 50 employees of the Local Police move into the building, which will be completed in March 2019.

Recycling is an important feature in the design of the building, water collection for toilet and garden irrigation; recycling of materials in tile facades, wooden floors, wall coverings, and furniture etc.
In addition, the building is energy optimised to use as little energy as possible through the use of passive measures as well as solar cells and panels.

MEETAarhus is one of the first projects that will be completed of the new overall plan for Gellerup.

The final name of the building is BLIXENS.