Letbanen

Aarhus ønsker at være CO2-neutral i år 2030, derfor må der arbejdes med alternative transport- og brændstofmuligheder, som Letbanen er et eksempel på. Letbanen kører på strøm og afløser de gamle dieseldrevne toge. Strømmen kommer 50 % fra vindmøller og 50 % fra biomasse. Der er derfor tale om 100 % grøn energi.

Ud over Letbanen er der et administrationscenter beliggende i banegraven, som er en 6.400 m stor bygning med tag af grøn beplantning. Taget forhindrer nedsivning af regnvand, og har derudover også haft den ”bi-effekt”, at bier trives i området. Taget på garagen, hvor Letbanetogene opbevares, er lavet så det tiltrækker NOx-partikler, og hjælp er derfor med til at rense luften. Derudover opsamler taget regnvand, der bruges til at vaske Letbanetogene med. Vandet kan bruges til vask op til 4 gange, før det skal renses. Kom og se 3D-modellen af Letbanetoget i udstillingen.

Letbanen (EN)

Aarhus wants to be CO2 neutral in 2030, therefore alternative options need to be developed regarding transport and fuel. The light rail (Letbanen) is an example of this new approach. The light rail runs on electricity and replaces the old diesel-powered trains. 50% of the electricity comes from wind turbines and 50% from biomass - thus it is 100% green energy.
The Letbane Administration Center is located by the railway line and is a 6,400 m2 building with a roof  with green plants. The roof prevents rainwater from entering the sewers and has the side benefit that bees prosper in the area. The roof of the garage facilities of the light rail is made of nox particles that help clean the air. In addition, rainwate is collected and used for washing the light rail carriages. The water can be reused 4 times before it has to be cleaned. Come and see the 3D model of the light rail trains in the exhibition.