GoGreen

I Danmark har vi et mål om at være et samfund med lav CO2-emission i 2050 - og i Aarhus deltager vi aktivt i indsatsen med målsætningen om CO2-neutralitet i 2030.

Vejen derhen omfatter både nye teknologier, bedre ressourceudnyttelse, mere miljøvenlige produkter, nye forretningsmodeller og en høj grad af samfundsinvolvering. Derfor har kommunen siden 2008 arbejdet efter en række klimaplaner, der hver især har bragt samfundet tættere på målet.

Klimasekretariatet - Go Green sørger for at der sættes fokus på disse klimaplaner igennem forskellige bæredygtige publikationer, oplevelser og produkter i Aarhus og omegn. Den nuværende klimaplan er knyttet til nogle hovedspor, som omfatter: Energi, Transport, Bygninger, Industri, Lokalt engagement, Vækst og til sidst Vores arbejdsplads.

Go Green (EN)

In Denmark, our goal is to be a low-emission society in 2050 - and in Aarhus we actively participate to reach the goal of CO2 neutrality by 2030.

The road includes both new technologies, more efficient use og resources, more environmentally friendly products, new business models and a high degree of community involvement. Therefore, since 2008, the municipality has been working on a series of climate plans that have brought the community closer to the target.

The Climate Secretariat - Go Green - ensures that these climate plans are in focus through various sustainable publications, experiences and products in Aarhus and the surrounding area. The current climate plan is linked to a number of main tracks that include: Energy, Transport, Buildings, Industry, Local Engagement, Growth and, finally, Our workplace.