Aarhus Kommune udskifter i perioden 2015 til 2018 ca. 29.000 kviksølvlamper med en ny og mere energieffektiv LED belysning. Udskiftningen vil give en besparelse i el-forbruget til vejbelysning på ca. 30 %. Dette svarer til omkring 1.500 hustandes årlige el-forbrug.

På strækninger med den nye LED belysning vil gadelamperne fremover blive dæmpet med 50 % i nattetimerne i stedet for den tidligere løsning, hvor hver anden gadelampe slukkes i nattetimerne. Det betyder både øget tryghed og større trafiksikkerhed på veje og stier.   

Intelligent street lighting (EN)

The City of Aarhus will from 2015 to 2018 replace around 29,000 mercury street lamps with new and more energy efficient LED lighting. The replacement will save around 30% on the cost of street lighting. This equals the annual energy consumption of 1,500 households.

In areas with the new LED lighting, street lamps will be dimmed by 50% during the night instead of the previous solution of turning off every second street lamp. This will result in both increased sense of security for the citizens and increased safety on roads and paths.