I et nyt udviklingsprojekt bliver havvand hentet i havnebassinet og ledt til et energianlæg gennem en nedgravet ledning. Når energianlæggets varmepumpe har trukket energi ud af vandet, bliver det nu afkølede vand ledt ud i havnen igen.

Energien fra pumpen skal supplere varmen, når elprisen er lav.

Seawater to heat (EN)

In a new development project, seawater is pumped up in the harbor and led to an energy plant through a underground tube. Once the heat exchanger of the plant has extracted the energy from the water, the now cooled water is led back into the harbour.

The energy from the pump will supplement the heat production when the electricity price is low.