Snart kan du 3D-printe dit eget hjælpemiddel

3D-print dit eget hjælpemiddel

Behovet for et eller flere hjælpemidler i hverdagen stiger i takt med vores alder. Hvis du har brug for eksempelvis en gribetang, et støttehåndtag, en rollator eller en skruelågsåbner, kan du købe det for egen regning, eller du kan søge om en bevilling hos kommunen. Man kan dog stå i en situation, hvor man har behov for et helt særligt, specialdesignet hjælpemiddel, og her opstår udfordringen: Hvem kan fremstille hjælpemidlet, hvor lang ventetid er der, og hvad kommer det til at koste? Her kommer 3D-print ind i billedet.

3D-print på borgerniveau

En design- og teknologikonsulent og en ergoterapeut fra DokkX er blevet en del af et EU-projekt kaldet REHAB-LAB 4U. Projektet går ud på, at personer med funktionsnedsættelse har mulighed for at blive den væsentligste aktør i udviklingen af deres egne hjælpemidler via 3D-print.

Mie Ryø Mathiesen er design- og teknologikonsulent på DokkX og repræsenterer Danmark i projektet.

- På rehabiliteringscentret Kerpape i Bretagne i Frankrig fik man for fire år siden den idé, at den bedste måde at skabe hjælpemidler til personer med funktionsnedsættelse er at lade dem selv stå i spidsen for processen, fortæller hun.

Når det kommer til hvilke hjælpemidler, man kan designe, er det kun fantasien, der sætter grænser. Det kan fx være et joystick til at styre en kørestol, et greb, der forlænger dit bestik, hvis du har svært ved at føre hånden helt op til munden, eller ergonomiske håndtag, som gør det lettere at gribe om kuglepenne, malerpensler osv.

Et 3D-laboratorium på DOKK1

Foruden Frankrig og Danmark er også Italien, Belgien og Schweiz med i projektet. Målsætningen er at åbne flere såkaldte rehab-labs (rehabiliteringslaboratorier) rundt omkring i disse lande, hvor design- og printprocessen skal foregå. Her skal borgere med funktionsnedsættelse altså kunne komme og blive lært op i 3D-designprogrammerne og printe deres specialdesignede hjælpemidler – i tæt samarbejde med en ergoterapeut og en ingeniør. Man forventer at åbne det danske rehab-lab på DokkX ved udgangen af 2020.

Alle kan være med

Mie Ryø Mathiesen fortæller, at man valgte 3D-fremstillingsmetoden til projektet, fordi designprogrammerne er så simple.

- Der er rigtig meget, der er præformet inde i programmerne. Man kan hente skabeloner og geometriske figurer ned og derefter tilpasse dem. Det er langt nemmere at oplære brugerne i et 3D-designprogram end at sætte dem ind i forskellige kreative processer som at sy på symaskine, lave støbeforme osv., fortæller hun.

På I det 3D-designprogram, de bruger på rehabiliteringscentret Kerpape, har man blot behov for en computer med en enkelt knap for at komme i gang, og der er også mulighed for at navigere i programmet via øjenstyring.

Brugerinvolvering og handicapowerment

På DokkX og i den danske sundhedssektor generelt arbejder man med udgangspunkt i begrebet ”demokratiseret sundhed”. Det betyder, at man har fokus på at styrke den enkelte borgers empowerment – altså troen på egne ressourcer og handlekraft.

Derfor giver det rigtig god mening for DokkX at være en del af projektet, mener Mie Ryø Mathiesen.

- Præcis dette er kernen i projektet, som gør op med den gængse tilgang, hvor man observerer brugerne, vurderer, hvad de har brug for, og anskaffer det. Nøgleordene i projektet er brugerinvolvering og det, de involverede kalder handicapowerment. Personerne med funktionsnedsættelse skal ikke bare bringes i spil. De skal være i front i projektet og derved opnå empowerment, fortæller hun.

Mie Ryø Mathiesen glæder sig til det fremtidige arbejde på at få et rehab-lab på DokkX op at køre, for hun ser et stort potentiale i projektet.

- 3D-print er fremtidens måde at forme materialer på, fordi der er så mange fordele. Vi kan give nogle borgere nogle muligheder, som de ikke har fået før. Der er virkelig noget at se frem til, fortæller hun.

Fakta om 3D-print

En 3D-printer er en maskine, der gør det muligt at printe tredimensionelle figurer. Den model, man har valgt skal printes, bygges op fra bunden, ved at maskinen lægger lag på lag. Det mest brugte materiale er plast.