Rehabilitation International World Congress 2020

Ambitionen er, at det bliver den største faglige kongres i Aarhus nogensinde - med deltagere fra hele verden.

Kongressen skal være en global platform, der sætter rehabilitering på den faglige og politiske dagsorden.

Under visionen MOVING SOCIETIES behandler kongressen rehabilitering ud fra fem overordnede perspektiver: Det individuelle, det forskningsmæssige, det faglige/professionelle, det samfundsmæssige og det politiske perspektiv.

Besøg kongressens hjemmeside her