Få vejledning i at blive mere selvhjulpen i hverdagen

Du bliver introduceret til udvalgte sygeplejehjælpemidler, der kan gøre din hverdag nemmere samt sikre dig mere uafhængighed af udefrakommende hjælp. Det kan blandt andet være støttestrømper eller hjælpemidler inden for medicinområdet.

Hvis du er pårørende, kan du også blive vejledt i, hvordan du støtter dine nærmeste i at forblive selvhjulpne.

Desuden kan du høre om Sundhed og Omsorgs mange sundhedsklinikker og de sundhedsmæssige fordele ved at komme og modtage sygepleje i klinikken.

Du kan møde den sundhedsfaglige medarbejder på DokkX på følgende dage fra kl. 12-15:
Onsdag d. 26. august 2020
Onsdag d. 23. september 2020