To piger sidder og spiller med brikker på gulvet og Osmo på iPad

Teknologier for børn

Leg har stor betydning for børns trivsel, udvikling og læring. Børn lærer bedst gennem udforskning, leg og samspil med andre, og når de er aktive, nysgerrige og drevet af lysten til at møde meningsfulde udfordringer. Her udvikler de deres viden, færdigheder og forståelse for at blive bedre til at handle og agere i verden.
Den barnlige leg danner rum for både den personlige, sociale, sproglige og kropslige udvikling og læring.
I udstillingen finder du blandt andet teknologier til tidlig indsats og til inklusion af børn med særlige behov. 

(EN) Technologies for children

Playing has a great impact on the well-being, personal development and learning of children. Children learn through exploration, playing and interaction with others, and when they are active, curious and driven by the desire to meet meaningful challenges. This develops their knowledge, skills and understanding in order to become better at dealing with and acting in the world.
Playing provides space for both personal, social, linguistic and physical development and learning.
In the exhibition you will also find technologies for early intervention and for the inclusion of children with special needs. 

Ung mand med Plato Work headset på hovedet

Teknologier for voksne

Vidste du, at menneskehjernen danner nye celler gennem hele livet?
Tidligere troede forskerne, at produktionen af nye hjerneceller stopper i teenageårene, men nu ved man, at voksne kan (gen)opbygge de små grå ved at bruge både kroppen og hjernen aktivt.
Tanken er, at hjernen – ligesom en muskel – kan trænes systematisk. Hvis vi vil undgå, at hjernen bliver doven, skal vi udfordre den hele livet igennem.
I udstillingen kan du blandt andet udforske Virtual Reality, møde forskellige robotter og få inspiration til e-læring.

(EN) Technologies for adults

Did you know that the human brain forms new cells throughout life? Previously, researchers believed that the production of new brain cells stops in the teenage years, but now we know that adults can (re)build brain cells by using both the body and the brain actively.
The idea is that the brain – like a muscle – can be trained systematically. If we want to prevent the brain from getting lazy, we must challenge it throughout life.
In the exhibition you can explore Virtual Reality, meet various robots and get inspiration for e-learning.

Ældre kvinde spiller på iPad

Teknologier for ældre

’Man kan ikke lære en gammel hund nye kunster’, lyder ordsproget. Men det er langt fra sandt. Hjernen kan lære nyt hele livet – så længe den bliver udfordret og er sund og rask. Evnen til at lære nye ting er nemlig et samspil mellem en række individuelle faktorer og ikke afhængig af alder.
Hvis man gerne vil fortsætte med at lære nyt, når man kommer op i årene, skal man sørge for at bringe sig selv i situationer, hvor man bliver udfordret.
I udstillingen finder du blandt andet teknologier til kognitiv træning, understøttelse af fællesskab og forebyggelse af ensomhed.

(EN) Technologies for the elderly

’You can’t teach an old dog new tricks’, the saying goes. But that is far from true. The brain can learn new things throughout life – as long as it is challenged and healthy. The ability to learn new things is an interaction of several individual factors and not entirely dependent on age.
If you want to keep learning new things as you grow older, you need to make sure to put yourself into situations that are challenging.
In the exhibition you will find technologies used for cognitive training, community support and the prevention of loneliness.

Alle er velkomne

Der er gratis adgang for alle, og der er altid to medarbejdere til stede i udstillingen, som er klar til at vise de forskellige teknologier frem for dig.

Se vores åbningstider her