Velkommen til DokkX-udstillingen "Klar til næste pandemi - med velfærdsteknologi".

Det danske samfund har været hårdt presset under coronakrisen, men en del af udfordringerne har kunnet afhjælpes med velfærdsteknologiske løsninger.

Nogle af løsningerne fandtes i forvejen, og nogle er blevet opfundet undervejs.

Flere af disse løsninger - nye som gamle - vil vi sætte fokus på i denne udstilling.

Du kan blandt andet finde:

  • digitale træningsplatforme og apps, du kan bruge til at udføre din træning hjemme i stuen
  • apparater og målere, du kan bruge til at holde øje med din helbredsmæssige tilstand
  • systemer til behandling i hjemmet, så unødvendige læge- og hospitalsbesøg kan undgås
  • sociale videoplatforme, du kan bruge til at holde kontakten med dine venner og din familie
  • teknologier og hjælpemidler, der gør, at du i højere grad kan klare dig selv i hjemmet uden hjælp

Se en video fra åbningsreceptionen her: