Hvem kan deltage?

Rehab Lab er for borgere, der har en funktionsnedsættelse, og som har brug for et hjælpemiddel, der ikke allerede findes på markedet.

Hvad kan man printe?

Her kan du se eksempler på, hvad andre har printet.

Tilgængelighed

Der er elevator til niveau 2.2 samt mulighed for at benytte lift på handicaptoilettet.

Nyttig info om Tweens-Lab

Du kan læse mere om formater, priser og software på Maker-Labs side.

Brug af maskiner og værktøj i labbet er på eget ansvar. Derfor skal børn under 12 år være ifølge med en voksen.

Har du spørgsmål?

Ring til teknologikonsulent Janne Hardahl-Christensen på 60 21 00 90 eller til DokkX på 51 57 68 62.

Rehab Lab | 3D-print af hjælpemidler er finansieret af midler fra Innovationsmotoren, Aarhus Kommune.

Video

Klik her for at se en video om Rehab Lab