Åbning af ny DokkX-udstilling

Det danske samfund har været hårdt presset under coronakrisen, men en del af udfordringerne har kunnet afhjælpes med velfærdsteknologiske løsninger. Nogle af løsningerne fandtes i forvejen, og nogle er blevet opfundet undervejs. Flere af disse løsninger - nye som gamle - vil vi sætte fokus på i den nye udstilling.

Du kan blandt andet finde:

  • digitale træningsplatforme og apps, du kan bruge til at udføre din træning hjemme i stuen
  • apparater og målere, du kan bruge til at holde øje med din helbredsmæssige tilstand
  • systemer til behandling i hjemmet, så unødvendige læge- og hospitalsbesøg kan undgås
  • sociale videoplatforme, du kan bruge til at holde kontakten med dine venner og din familie
  • teknologier og hjælpemidler, der gør, at du i højere grad kan klare dig selv i hjemmet uden hjælp