Du kan blive guidet og vejledt i valg af velfærdsteknologiske hjælpemidler i forhold til netop de udfordringer, en demenssygdom giver i hverdagen. Det kan fx dreje sig om digitale kalendere, GPS-trackere og lignende.

Du kan også få inspiration til, hvordan man kan træne sin hjerne, og hvordan man kan nedsætte risikoen for at få demens.

Konsulenten fra Demenshjørnet træffes på følgende tirsdage fra kl. 12-15:

November
17. november 2020

December
1. december 2020
15. december 2020

2021

Januar 
12. januar 2021
26. januar 2021

Februar 
(9. februar 2021)
23. februar 2021

Har du brug for hjælp og vejledning, så kontakt DemensCentrum Aarhus