Du kan blive guidet og vejledt i valg af velfærdsteknologiske hjælpemidler i forhold til netop de udfordringer, en demenssygdom giver i hverdagen. Det kan fx dreje sig om digitale kalendere, GPS-trackere og lignende.

Du kan også få inspiration til, hvordan man kan træne sin hjerne, og hvordan man kan nedsætte risikoen for at få demens.

Har du spørgsmål?

Kontakt DemensCentrum Aarhus

Du kan træffe den demensfaglige rådgiver på følgende tirsdage mellem kl. 12 og 15

15. juni

29. juni

13. juli

24. august

7. september

21. september

5. oktober