Du kan blive guidet og vejledt i valg af velfærdsteknologiske hjælpemidler i forhold til netop de udfordringer, en demenssygdom giver i hverdagen. Det kan fx dreje sig om digitale kalendere, GPS-trackere og lignende.

Du kan også få inspiration til, hvordan man kan træne sin hjerne, og hvordan man kan nedsætte risikoen for at få demens.

Konsulenten fra Demenshjørnet træffes på følgende tirsdage fra kl. 12-15:

Den demensfaglige rådgivning holder sommerferie til og med tirsdag 4. august 2020.

Har du brug for hjælp og vejledning, så kontakt DemensCentrum Aarhus