Du kan blive guidet og vejledt i valg af velfærdsteknologiske hjælpemidler i forhold til netop de udfordringer, en demenssygdom giver i hverdagen. Det kan fx dreje sig om digitale kalendere, GPS-trackere og lignende.

Du kan også få inspiration til, hvordan man kan træne sin hjerne, og hvordan man kan nedsætte risikoen for at få demens.

Konsulenten fra Demenshjørnet træffes på følgende tirsdage fra kl. 12-15:

September
15. september 2020
22. september 2020
29. september 2020

Oktober
13. oktober 2020
27. oktober 2020

November
10. november 2020
17. november 2020
24. november 2020

Har du brug for hjælp og vejledning, så kontakt DemensCentrum Aarhus