Demens rammer bredt, og derfor kan du få brug for viden om demens.

Det kan både være, du er familie, nabo eller ven til en demensramt, ansat i sundhedsvæsenet eller blot gerne vil vide, hvordan demens påvirker menneskers liv og hverdag. Det kan også være, du er erhvervsdrivende eller frivillig og er nysgerrig på, hvordan du kan gøre noget for fx den demensramte kunde, medarbejder eller ven i foreningslivet.

Du kan få rådgivning om tidlige tegn på demens, hvordan sygdommen udvikler sig og hvilke støttemuligheder, der er.

Du kan blive guidet og vejledt i valg af velfærdsteknologiske hjælpemidler i forhold til netop de udfordringer, en demenssygdom giver i hverdagen. Det kan fx dreje sig om digitale kalendere, GPS-trackere og lignende.

Du kan også få inspiration til, hvordan man kan træne sin hjerne, og hvordan man kan nedsætte risikoen for at få demens.

Rådgiveren står klar, når der sker omvæltninger som følge af demens, når du må omstille dig til nye omstændigheder, og hvis du gerne vil forstå den syges nye virkelighed.

Rådgivningen kan være anonym.

Har du spørgsmål?

Kontakt DemensHjørnet