Du kan blive guidet og vejledt i valg af velfærdsteknologiske hjælpemidler i forhold til netop de udfordringer, en demenssygdom giver i hverdagen. Det kan fx dreje sig om digitale kalendere, GPS-trackere og lignende.

Du kan også få inspiration til, hvordan man kan træne sin hjerne, og hvordan man kan nedsætte risikoen for at få demens.

Konsulenten fra Demenshjørnet træffes på følgende tirsdage fra kl. 12-15:

Oktober
8. oktober
15. oktober
22. oktober

November
5. november
12. november
19. november
26. november

December
3. december
17. december

Januar
7. januar
14. januar
21. januar
29. januar

Har du brug for hjælp og vejledning, så kontakt DemensCentrum Aarhus