Sundhedsevent

Lad dig inspirere til en lettere hverdag

Når det, du plejer at klare selv, bliver sværere, eller hvis helbredsmæssige udfordringer opstår.

Kom til sundhedsevent, hvor fokus er på hjælpemidler og velfærdsteknologi, der gør det muligt for dig at forblive mest muligt selvhjulpen.

Vi rådgiver dig, og du får mulighed for at afprøve løsninger, der kan lette din hverdag inden for bl.a.:

  • Medicinområdet
  • Øjendrypning
  • På- og aftagning af støttestrømper
  • Hudpleje til forebyggelse af sår

Du får mulighed for sundhedstjek i forhold til:

  • Måling af blodtryk
  • Måling af blodsukker
  • Kropsanalyse (måling af BMI, muskel- og fedtmasse)
  • Måling via et hjertekardiogram (EKG)
  • Fysisk test for +65-årige (styrke, kondition, balance og smidighed)

Hvor og hvornår?

Vi ser frem til at se dig fra 12.30-14.30 på Dokk1, Hack Kampmanns Plads 2, 800 Aarhus C

COVID-19

Grundet COVID-19 forbeholder vi os retten til at ændre i programmet i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Vi stiller ingen diagnose på baggrund af de målinger, vi foretager, men henviser dig til din praktiserende læge, hvis målingerne viser noget unormalt.