Vil du have en vurdering af din helbredsmæssige tilstand? Så mød op på Rampen d. 9. oktober kl. 13-16. Her står en medarbejder fra DokkX og en livsstilscoach klar til at tage imod dig.

Livsstilscoachen Sofie kan måle din kropssammensætning, såsom din fedtprocent, muskelmasse, kropsvæske, BMI-tal og give dig et bud på din fysiske alder.

Fysioterapeuten og DokkX-medarbejderen Christoffer kan tage en konditionstest på dig, og derudfra give dig et individuelt kondital. Ønsker du en måling af dit hjertes elektriske aktivitet, kan dette også klares via en app på kun 30 sekunder.

Vi ses!