Mål og kriterier for DokkX:

  • DokkX skal give borgerne ansvar og kompetencer til at bruge teknologi i hverdagen og herigennem opfylde kommunens oplysningspligt (Servicelovens paragraf 10, stk. 4)

  • DokkX skal manifestere og understøtte Aarhus Kommunes tværmagistratslige vision for det velfærdsteknologiske

  • DokkX skal skabe et miljø for produktudvikling og brugertest samt bidrage til et innovativt miljø

DokkX har til formål at:

  • Fremme nysgerrigheden og kendskabet til teknologier gennem præsentationer og demonstrationer af forskellige teknologiske redskaber og hjælpemidler

  • Afmystificere, synliggøre og normalisere brugen af velfærdsteknologi

  • Inspirere udviklere, ingeniører, studerende, designere og arkitekter til at udvikle ny velfærdsteknologi

  • Give borgere råd og vejledning, så de kan anskaffe sig de rette teknologier og hjælpemidler

  • Klæde ledere, medarbejdere og studerende indenfor sundhedsområdet på med den nyeste viden

  • Sikre, at Aarhus Kommune har fingeren på "teknologipulsen" - både hvad angår efterspørgsel og udvikling